Kiedy obrana droga nie było tą właściwą.


Podstawowym zadaniem jakie przed sobą stawiamy jest zagwarantowanie Naszym Klientom prawa do obrony i rzetelnego procesu. Świadczymy więc pomoc prawną i  wykonujemy czynności obrończe na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, apelacyjnego i kasacyjnego.
 

W czym możemy Ci pomóc/Jak możemy Cię wesprzeć/Jak możemy Ci pomóc:

  • obronie  podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym;
  • obronie  podejrzanych i oskarżonych w toku postępowania karnoskarbowego;
  • reprezentacji skazanych w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwy w wykonaniu kary;
  • prowadzeniu spraw o ułaskawienie;
  • prowadzeniu spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
  • reprezentacji pokrzywdzonych w postępowaniu karnym poprzez np. sporządzanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa czy sporządzanie subsydiarnego  akt oskarżenia;
  • reprezentacji przed sądem oskarżyciela posiłkowego;
  • prowadzeniu spraw  przed sądem w sprawach wykroczeniowych.
KANCELARIA
ul. Długa 62/2
85-034 Bydgoszcz
(wejście również od ul. Pod Blankami 57)
Alicja Jarzemska +48 601 643 331
Maciej Adamowicz +48 608 267 029
Miroslaw Skorecki +48 502 345 200
Projekt i realizacja