Stanowimy Twoje oparcie w sprawach o to co najważniejsze.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są ogromnym przeżyciem dla każdej z zaangażowanych stron i niosą ogromny bagaż emocjonalny. Dlatego też z poświęceniem i uwagą prowadzimy  sprawy rodzinne, które wymagają nie tylko rzetelnego przygotowania, ale także empatii.

W czym możemy Ci pomóc/Jak możemy Cię wesprzeć/Jak możemy Ci pomóc:

  • sprawach o separacji;
  • sprawach o unieważnienia małżeństwa;
  • sprawach o zaprzeczenia ojcostwa;
  • sprawach o ustalenia ojcostwa;
  • sprawach o przysposobienia;
  • sprawach o ustalenia kontaktów z dzieckiem;
  • sprawach o władzę rodzicielskiej;
  • sprawach o ubezwłasnowolnienie;
KANCELARIA
ul. Długa 62/2
85-034 Bydgoszcz
(wejście również od ul. Pod Blankami 57)
Alicja Jarzemska +48 601 643 331
Maciej Adamowicz +48 608 267 029
Miroslaw Skorecki +48 502 345 200
Projekt i realizacja