Matrimonium non existens

 

Stwierdzenie nieważności małżeństwa, błędnie nazywane przez klijentów kancelarii jako rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa czy unieważnienie ślubu, to efekt żmudengo postępowania, do którego jako adwokacki kościelni jesteśmy merytorycznie przygotowani.

Posiadana niezbędna wiedza oraz kwalifikacje umożliwiają nam świadczenie pomocy prawnej w zakresie prawa kanonicznego małżeńskiego, a w szczególności w prowadzeniu procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa - potocznie określanego mianem „rozwodu kościelnego”. Zapewniamy rzetelną pomoc prawną w prowadzeniu procesu kościelnego i w przygotowaniu wszelkich pism, w tym szczególności skargi powodowej.

W czym możemy Ci pomóc/Jak możemy Cię wesprzeć/Jak możemy Ci pomóc:

  • Przygotowanie skargi powodowej;
  • Pomoc w doborze materiału dowodowego;
  • Rekurs do sądu II instancji przeciwko odrzuceniu skargi powodowej;
  • Opracowanie pytań do stron procesowych i do świadków;
  • Konsultacja sprawy po otrzymaniu przez pozwanego skargi powodowej;
  • Przygotowanie odpowiedzi na skargę powodową lub skargi wzajemnej;
  •  Sporządzanie innych pism w toku procesu o stwierdzenie nieważności małżeńst;
  • Konsultacje na każdym etapie procesu;
  • Sporządzanie apelacji.

 

KANCELARIA
ul. Długa 62/2
85-034 Bydgoszcz
(wejście również od ul. Pod Blankami 57)
Alicja Jarzemska +48 601 643 331
Maciej Adamowicz +48 608 267 029
Miroslaw Skorecki +48 502 345 200
Projekt i realizacja