Wybór odpowiedniej ścieżki pozwoli Ci osiągnąć cel.

Prowadzenie działalności gospodarczej nastręcza przedsiębiorcom wielu problemów natury prawnej, albowiem kwestie związane z działalnością gospodarczą uregulowane są w licznych ustawach, często niejasnych, wzajemnie sprzecznych i podlegających ciągłym zmianom. Powyższe skutkuje powstaniem po stronie przedsiębiorcy wielu trudności oraz wątpliwości przy podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzonej działalności. oferuje Naszym Klientom stałą i kompleksową obsługę prawną. Oferujemy też możliwość  pomocy w rozwiązaniu konkretnych jednostkowych problemów prawnych. Gwarantujemy Państwu wysoki standard usług, czytelne  zasady współpracy oraz partnerskie traktowanie.
 

W czym możemy Ci pomóc/Jak możemy Cię wesprzeć/Jak możemy Ci pomóc:

  • stałej obsłudze prawnej oraz rozwiązywaniu problemów incydentalnych;
  • windykacji należności;
  • pomocy w sprawach pracowniczych;
  • sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości;
  • sporządzaniu i opiniowaniu projektów aktów wewnętrznych umów, statutów, uchwał, regulaminów.
KANCELARIA
ul. Długa 62/2
85-034 Bydgoszcz
(wejście również od ul. Pod Blankami 57)
Alicja Jarzemska +48 601 643 331
Maciej Adamowicz +48 608 267 029
Miroslaw Skorecki +48 502 345 200
Projekt i realizacja