Kiedy zdrowie staje się najważniejsze.

Oferując kompleksowe doradztwo prawne w dziedzinie prawa medycznego dla osób fizycznych, możemy pomóc osobom poszkodowanym przez działania, a także reprezentować osoby pokrzywdzone w postępowaniach karnych o błąd w sztuce lekarskiej.Zajmujemy się również obroną lekarzy w postępowaniach karnych i dyscyplinarnych związanych z błędem w sztuce medycznej.

W czym możemy Ci pomóc/Jak możemy Cię wesprzeć/Jak możemy Ci pomóc:

  • odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
  • wykonywaniu zabiegów medycznych bez zgody pacjenta;
  • szkód majątkowych i niemajątkowych na osobie - śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, krzywda w następstwie popełnienia „błędów lekarskich;
  • dochodzeniu odszkodowań za poniesione uszczerbki na zdrowiu, utracone zarobki oraz tytułem zwrotu kosztów leczenia, względnie kosztów pochówku osoby najbliższej;
  • naruszeniu dóbr osobistych pacjentów i lekarzy;
  • zadośćuczynieniu za doznaną krzywdę (ból, stres, cierpienie) własną, bądź w związku ze śmiercią osoby najbliższej;
  • reprezentacji sądowej w postępowaniach cywilnych i karnych;
  • ugodowym rozwiązywaniu sporów w stosunkach pacjentów z podmiotami świadczącymi usługi medyczne.
KANCELARIA
ul. Długa 62/2
85-034 Bydgoszcz
(wejście również od ul. Pod Blankami 57)
Alicja Jarzemska +48 601 643 331
Maciej Adamowicz +48 608 267 029
Miroslaw Skorecki +48 502 345 200
Projekt i realizacja