Czasem jeden krok wystarczy aby zmienić wszystko.

Prawo medyczne reguluje relację pomiędzy pacjentami, a podmiotami świadczącymi usługi medyczne. Jednocześnie określa ono prawa i obowiązki pacjentów, lekarzy, personelu medycznego, czy status zakładów opieki zdrowotnej oraz sposoby ich funkcjonowania. Rynek usług medycznych wymaga od prawników znajomości jego specyfiki, jednak dzięki praktyce i doświadczeniu, posiadamy znajomość uwarunkowań prawno-ekonomicznych rynku medycznego oraz dostrzega problemy i wyzwania, przed którymi stoi sektor ochrony zdrowia oraz zaoferować Naszym klientom  pomoc  w prawidłowej interpretacji prawa.

W ramach obsługi prawnej reprezentujemy klientów w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia, podczas procesów dotyczących odpowiedzialności podmiotów z sektora prawa medycznego, a także podejmujemy się zastępstwa procesowego oraz dochodzenia roszczeń majątkowych.

W czym możemy Ci pomóc/Jak możemy Cię wesprzeć/Jak możemy Ci pomóc:

  • działalności zakładów opieki zdrowotnej;
  • bieżącego świadczenia usług medycznych, w tym wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa;
  • odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
  • doradztwa w przedmiocie świadczenia usług medycznych, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz organizacji praktyki grupowej w postaci spółki;
  • tworzeniu i opiniowaniu umów dotyczących prowadzenia działalności medycznej;
  • stałej obsługi prawnej oraz przekształceń zakładów opieki zdrowotnej;
  • reprezentacji sądowej w postępowaniach cywilnych i karnych;
  • ugodowego rozwiązywania sporów w stosunkach pacjentów z podmiotami świadczącymi usługi medyczne.
KANCELARIA
ul. Długa 62/2
85-034 Bydgoszcz
(wejście również od ul. Pod Blankami 57)
Alicja Jarzemska +48 601 643 331
Maciej Adamowicz +48 608 267 029
Miroslaw Skorecki +48 502 345 200
Projekt i realizacja