Niektóre zagadnienia wymagają wiedzy eksperta.


Prawo pracy jest niezwykle złożoną dziedziną prawa – reguluje ono bowiem prawa i obowiązki pracodawcy ale również pracownika. Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców będących pracodawcami z zakresu prawa pracy.

W czym możemy Ci pomóc/Jak możemy Cię wesprzeć/Jak możemy Ci pomóc:
 

  • przygotowaniu projektów regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych;
  • opracowaniu wzorów dokumentów oraz dokumentacji pracowniczej, w tym m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunków pracy;
  • uczestnictwie w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i pozostałymi przedstawicielami pracowników;
  • przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przez pracodawców procedury zwolnień grupowych;
  • reprezentacji pracodawców w toku kontroli przeprowadzanej przez Państwową Inspekcję Pracy lub ZUS i sporządzanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne;
  • sporządzaniu opinii prawnych;
  • reprezentacji przed sądami.
KANCELARIA
ul. Długa 62/2
85-034 Bydgoszcz
(wejście również od ul. Pod Blankami 57)
Alicja Jarzemska +48 601 643 331
Maciej Adamowicz +48 608 267 029
Miroslaw Skorecki +48 502 345 200
Projekt i realizacja