Kiedy dotychczasowe rozwiązania zawodzą.

Każdy z Nas stara się regulować wszelkie ciążące na nim należności. Jednak w życiu zdarzają się różne sytuacje mające wpływ na ich regulację. Zarówno sytuacja dłużnika, jak i wierzyciela, jest unikalna i wymaga rozważnego działania.

Windykację należności realizujemy na każdym etapie postępowania od  polubownego przez sądowe do egzekucyjnego. Ściśle współpracujemy z komornikami,  dbając  jednocześnie o jak najszybsze zakończenie sprawy, gdy już trafi do postępowania egzekucyjnego.
 

W czym możemy Ci pomóc/Jak możemy Cię wesprzeć/Jak możemy Ci pomóc:

  • windykacji polubownej;
  • reprezentacji wierzycieli w sporach z dłużnikami;
  • reprezentacji dłużników w sporach z wierzycielem. Zdobyta wiedza oraz doświadczenie pozwala Kancelarii zapewnić skuteczną pomoc prawną potencjalnym dłużnikom, na każdym etapie postępowania.
KANCELARIA
ul. Długa 62/2
85-034 Bydgoszcz
(wejście również od ul. Pod Blankami 57)
Alicja Jarzemska +48 601 643 331
Maciej Adamowicz +48 608 267 029
Miroslaw Skorecki +48 502 345 200
Projekt i realizacja